Δείτε 1–16 από τα 20 αποτελέσματα

 • Πιεσόμετρο Ενηλίκων ADC AD76011Q

  AD76011Q
  37.00
 • Στηθοσκόπιο Καρδιολογικό ADC AD600

  AD600
  150.00
 • Στηθοσκόπιο Γενικής Ιατρικής ενηλίκων ADC AD608

  AD608
  77.00
 • Στηθοσκόπιο Γενικής Ιατρικής ενηλίκων ADC AD603

  AD603
  60.00
 • Στηθοσκόπιο Καρδιολογικό ADC AD601

  AD601
  133.00
 • Οξύμετρο δακτύλου ADC AD2100

  AD2100
  125.00
 • Σφυράκι Taylor ADC AD3693Q

  AD3693Q
  7.00
 • Πιεσόμετρο Ενηλίκων με στηθοσκόπιο ADC

  AD768619KIT
  76.00
 • Στηθοσκόπιο Καρδιολογικό Ελαφρύ ADC

  AD606
  95.00
 • Στηθοσκόπιο νεογνών ADC

  AD605
  60.00
 • Στηθοσκόπιο Παιδιατρικό ADC

  AD604
  60.00
 • Θήκη τσέπης ιατρική με εργαλεία ADC

  AD117Q
  21.00
 • Σετ Ωτο/οφθαλμοσκόπειο ADC

  AD5110N
  340.00
 • Τηλεσκοπικό σφυράκι Babinski ADC

  AD3698Q
  18.00
 • Ψαλίδι ADC 14 εκ.

  AD323Q
  8.00
 • Ψαλίδι ADC 18,50 εκ.

  AD320Q
  9.00